31.1.2015

Keskustelut

Keskusteluun voi kutsua koko ryhmän tai osan ryhmästä. Sen voi avata vaikkapa vain itselle, jos haluat ryhmään paikan muistiinpanoja varten.


Keskustelu on monipuolinen työkalu. Sitä voi käyttää suunnitteluun, asioista päättämiseen, sovittujen työtehtävien toteutumisen seuraamiseen ja muistiinpanoihin.

Keskusteluja käydään ryhmien sisällä. Kuka tahansa ryhmän jäsen saa avata keskustelun.

Keskusteluun voi ottaa mukaan joko osan ryhmän jäsenistä tai koko ryhmän. Jos keskustelun osallistujia ei valita, se näytetään koko ryhmälle.