31.1.2015

Keskustelut

Keskusteluun voi kutsua koko ryhmän tai osan ryhmästä. Sen voi avata vaikkapa vain itselle, jos haluat ryhmään paikan muistiinpanoja varten.


Keskustelu on monipuolinen työkalu. Sitä voi käyttää suunnitteluun, asioista päättämiseen, sovittujen työtehtävien toteutumisen seuraamiseen ja muistiinpanoihin.

Keskusteluja käydään ryhmien sisällä. Kuka tahansa ryhmän jäsen saa avata keskustelun.

Keskusteluun voi ottaa mukaan joko osan ryhmän jäsenistä tai koko ryhmän. Jos keskustelun osallistujia ei valita, se näytetään koko ryhmälle.

Keskustelun avaaminen


Avaa keskustelu -linkki sijaitsee ryhmäsivun oikean palstan yläreunassa. Linkistä avautuu lomake, jolla keskustelu luodaan.

Keskustelun osanottajia ei voi myöhemmin muuttaa. Koko ryhmälle suunnattu keskustelu näkyy ryhmään myöhemmin liittyneille.

Keskusteluun kutsutut saavat ilmoituksen keskustelun avaamisesta ja uusista kommenteista.
Keskustelupalstassa on aina ylimpänä se keskustelu, jossa on tuorein kommentti.

Keskustelun muokkaaminen


Keskustelun aloitustekstiä on mahdollista muokata. Keskustelun voi sulkea. Se säilyy kuitenkin sivulla ja sen voi tarvittaessa avata uudelleen. 

Muokkausoikeus on keskustelun avaajalla sekä ryhmän ylläpitäjällä, silloin kun hän on osallisena keskusteluun.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti